BOKNINGSVILLKOR

Valuta

Alla priser på Edensgarden.se är i svenska kronor, vi tar inte emot andra valutor. Bankomater finns i Skultuna, Sala och Västerås. Vi tar emot kortbetalningar med Visa, Mastercard eller Maestro.

Boende

• Personer under 21 år kan inte boka eller bo hos Edens Garden utan målsmans underskrift. • 25% av hyran betalas senast 7 dagar efter bokningstillfället och resterande del 2 veckor före ankomstdag. • Detta ingår i hyran: Elektricitet & värme, vatten, biologisk tvål, stereo med radio & CD, tv med DVD-spelare, köksutrustning, tillgång till trädgården, trädgårdsmöbler, broschyrer, kartor och turistinformation • Hyresobjektets användning, såsom boende, inredning, tillhörande material och accessoarer får brukas enligt avtalat arrangemang.

• Är hyrestagaren privatperson får det även brukas av person som tillhör dennes familj under förutsättning att hyrestagaren samtyckt. • Hyrestagaren får inte hyra ut objektet till någon annan. • Hyrestagaren ansvarar för att objektet vårdas väl och ska se till att det bibehålls i befintligt skick. Uthyraren har rätt att besiktiga objektet under hyrestiden om han har skälig anledning att antaga att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger. • Vid bokningar för företag eller vistelse med mer än 4 resp. 8 personer under dagtid gäller en depostion på 1500 kr resp 3500 kr. Vid skador kontaktas försäkringsbolag.

• Hyresobjekt/boende måste lämnas städat enligt våra städningsföreskrifter. Städning kan köpas till för 650 kr/1450 kr. Städningssumman ingår alltid i bokningsbeloppet och definieras därmed som depositionsunderlag. Du får en checklista med tydliga punkter om vad och hur det ska städas. Vid utcheckning kontrollerar vi boendet enligt checklistan. Återbäringen av slutstädningssumman sker efter godkänd slutstädning. Därför kommer vi att fråga om dina bankuppgifter. Hyresvärden anlitar en städfirma om hyresobjektet är nedsmutsat utöver det normala, dessa kostnader kommer att faktureras till hyresgästen. Om skador förekommer så kommer det att dokumenteras i bild och skrift, kostnader kommer att faktureras till hyresgästen. • OBS! Boendet är ingen festlokal.

• Uthyraren har rätt att omedelbart häva avtalet om: 1. Objektet utsätts för onormalt slitage eller eljest vanvårdas så att betydande risk för värdeminskning föreligger. 2. Hyrestagare i övrigt åsidosätter bestämmelser i detta avtal, vars iakttagande inte är av endast ringa intressen för uthyraren. • Ankomst lördagar från kl. 15.00 och utcheckning lördagar senast kl. 10.00. Övriga dagar/tider är möjligt men sker alltid i samspråk med uthyraren. • Rökning inomhus är absolut förbjudan, fimpar utomhus endast i angivna askkoppar. • Skor inomhus är ej tillåtet, använd gärna våra tofflor. • Husdjur enbart tillåtet efter överenskommelse med uthyrare.

Preliminära bokningar

Att göra preliminära bokningar är inte möjligt. Dock kan du avboka din bokning utan avgift inom 7 dagar från bokningstillfället. Därefter gäller avbokningskostnader enligt våra avbokningsvillkor du kan läsa nedan, och som du får via mail vid bokningstillfället.

Avbokning

Avbokning sker alltid via e-post. Du som kund är själv ansvarig för att hantera avbokningen. Om avbokning önskas inom 7 dagar efter bokningstillfället kontakta Edens genast via e-post. Vid avbokning utanför denna tidsram, gäller nedanstående regler oavsett om betalning är genomförd eller inte. • Avbokning kan ske utan kostnad inom 7 dagar från bokningstillfället. • Vid avbokning 8 dagar från bokningstillfället och 55 dagar före ankomst debiteras med 10% av hyressumman • Vid avbokning 8 veckor för ankomstdag debiteras 25% av hyressumman • Vid avbokning 6 veckor för ankomstdag debiteras 50% av hyressumman • Vid avbokning 4 veckor för ankomstdag debiteras 75% av hyressumman • Vid avbokning 2 veckor för ankomstdag debiteras hela hyressumman • Avbokning som sker inom 7 dagar innan ankomstdag är inte möjligt.

Ändra din bokning/uppgradera

• I händelse av en förändring debiterar vi 250 kr i administrationsavgift, denna läggs till i din ursprungliga faktura. • Om vi av någon anledning bestämmer oss för att uppgradera ditt boende kommer vi inte att debitera ett högre pris eller extra avgifter. Men om vistelsen blir förlängd i det uppgraderade boendet kommer vi att debitera ordinarie pris för den extra tiden i det uppgraderade boendet.

Avbokning på grund av sjukdom/oförutsedda händelser

På grund av oförutsedda händelser är det möjligt att avboka upp till 75% av det totala beloppet. Nedan är en lista på händelser vi godkänner: • Dödsfall, akut sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, din medresenär, maka/make, sambo, dina eller din partners föräldrar, barn eller syskon. • Oväntad eller allvarlig händelse utanför din kontroll, till exempel omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad. Du behöver styrka anledningen med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Ett läkarintyg ska visa diagnos, datum för första läkarbesöket och anledning till varför du är förhindrad att resa. Intyget ska utfärdas innan ankomstdatum. För att du ska få bokningen återbetalad måste orsaken till avbokning vara akut, oförutsett, oväntad och av sådan art att den hindrar dig från att genomföra din resa till Edens Garden. Det betyder att om du till exempel inte har de resehandlingar som krävs för resan, så kommer det inte att betraktas som ett giltigt skäl till återbetalning.

Villkor uthyrt material/aktiviteter

• Hyrda objekt får endast användas i området där uthyrare hänvisas till. Är hyrestagaren privatperson får objektet även brukas av personer som tillhör dennes familj under förutsättning att hyrestagaren samtycker. Hyrestagaren får inte hyra ut objektet till någon annan. • Hyrestagaren ansvarar för att objektet vårdas väl och ska se till att det bibehålls i befintligt skick. • Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för förlust av eller skada på objektet och accessoarerna under hyrestiden. Hyrestagarens ansvar bortfaller om denne redogör för sannolika skäl att hen inte har varit vårdslös. För den betalningsskyldighet som kan drabba uthyraren i hens egenskap av objektets ägare svarar hyrestagaren gentemot uthyraren, det kan exempelvis bero på överträdelse av allemansrättens bestämmelser.

• Hyrestagaren har ansvaret att återlämna objektet i samma skick som vid uthyrningstillfället. Uthyraren har rätt att behålla, även fakturera, en depositionsavgift i de fall där objekten ej återlämnats i tid eller om objektet skadats på otillbörligt sätt och skadan skett genom försumlighet. Beror det försenade återlämnandet på oförutsedda händelser, som hyrestagaren inte kan ta i beräkning vid avtalets ingående, har uthyraren inte rätt till någon sådan ersättning. • Uthyrningen av objektet sker alltid inklusive säkerhetsutrustning. Använd alltid denna utrustning för din egen skull! För barn upp till 16 år är det obligatoriskt att använda tillhörande säkerhetsutrustning. Edens Garden Bed & Breakfast förbehåller oss rätten att ändra tider, priser, betalning, boknings- eller rabattvillkor. Priserna för kommande årstider är alltid preliminära och kan ändras.

Ser du något som passar dig?